Möjaskärgårdens företagarförening
För att kunna behålla, utveckla och ge en god grund för kommersiell och offentlig service behöver vi i Möjaskärgården bli fler. För att bli fler behövs bostäder som möjliggör för familjer att till rimliga kostnader bosätta sig hos oss. Vi har förutsättningarna för detta och bostäder är vårt fokusområde i Möjalyftet. 
Läs mer om detta i förstudien, enkäten och vår idé om nya bostäder. Vi kommer bjuda in till olika typer av dialogträffar för att hitta en väg framåt.
Back to Top