Bebyggelsen är placerad på en höjd strax nordväst om Möja kyrka och samlas runt en berghäll. Förslaget tar sin utgångspunkt i bevarandet av platsens typiska skärgårdsnatur och ambitionen är att göra så små ingrepp som möjligt. Husen följer därför tomtens höjdskillnader och nås med fordon via en grusad vägslinga som ansluter norrut till en befintlig väg. Någon gemensam parkering anordnas inte, men fordon kan parkeras utmed vägslingan.
Husens utformning tar avstamp i traditionell träbebyggelse och är enkelt utformade tvåplans radhuslängor. Byggnaderna formar en gemensam, solbelyst gård runt berghällen, där det kan finnas plats att leka eller umgås med grannarna. Alla bostäder har en egen uteplats mot kvällssolen i väster och de stora ladugårdsdörrarna i bottenplanet kan ställas upp som skydd för insyn.
Husen inrymmer ungefär 20 bostäder och är planerade för ett rationellt byggande. I den större längan finns plats för gemensamma utrymmen som förråd, cykelparkering eller en verkstad.
Back to Top